Regulamin korzystania z serwisu Doris Online

1. Akceptacja warunków

Korzystając z serwisu internetowego Doris Online (dorisonline.pl), zgadzasz się przestrzegać i być związany poniższymi warunkami korzystania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej.

2. Korzystanie z serwisu

a. Dostęp: Aby korzystać z tej strony internetowej, musisz mieć co najmniej 18 lat. Korzystając z tej strony internetowej, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

b. Konto: Jeśli zakładasz konto na naszej stronie internetowej, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o swoim koncie i hasła.

c. Zakazane czynności: Zgadzasz się nie uczestniczyć w żadnej działalności, która zakłóca lub interferuje z prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej, w tym m.in. hakowanie, pozyskiwanie danych czy korzystanie z jakichkolwiek środków automatycznych do dostępu do strony.

3. Informacje o produktach

a. Dokładność: Staramy się udostępniać dokładne i aktualne informacje dotyczące naszych produktów podłogowych. Jednakże nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani niezawodności żadnych informacji produktowych na stronie.

b. Dostępność: Dostępność produktów może ulegać zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania lub zmiany naszych produktów w dowolnym czasie.

4. Zamówienia i płatności

a. Zamówienia: Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej podlegają akceptacji przez Doris Online. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania każdego zamówienia z dowolnego powodu.

b. Płatność: Płatność za zamówienia musi być dokonana przy użyciu akceptowanych metod płatności, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej. Udostępniając informacje płatnicze, oświadczasz, że jesteś uprawniony do korzystania z wybranej metody płatności.

5. Własność intelektualna

a. Własność: Zawartość, projekt i logotypy na tej stronie internetowej są własnością Doris Online i są chronione prawami własności intelektualnej.

b. Używanie zawartości: Nie możesz używać, reprodukować, dystrybuować ani wyświetlać żadnej zawartości z tej strony internetowej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

6. Polityka prywatności

Twoje korzystanie z tej strony internetowej podlega również naszej Polityce Prywatności, którą można znaleźć tutaj.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Doris Online i jego afiliacje nie ponoszą odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze czy karne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej.

8. Zmiany w Warunkach Korzystania

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji tych warunków korzystania w dowolnym czasie. Najnowsza wersja zostanie opublikowana na stronie internetowej, a twoje dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację zaktualizowanych warunków.

9. Informacje Kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące tych Warunków Korzystania, skontaktuj się z nami pod adresem [contact@dorisonline.pl].

Product added to compare.